Promocje
Cukier Trzcinowy 25kg
Cukier Trzcinowy 25kg

158,00 zł

Cena regularna: 162,00 zł

szt.
Miód lipowy 370g
Miód lipowy 370g

12,00 zł

Cena regularna: 15,00 zł

szt.
Glukoza krystaliczna (Dextroza) Cargill lub ADM 25kg
Glukoza krystaliczna (Dextroza) Cargill lub ADM 25kg

190,00 zł

Cena regularna: 275,00 zł

szt.
Produkt dnia
Miód wielokwiatowy 1kg
Miód wielokwiatowy 1kg

19,00 zł

szt.
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedającego.
 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 3. Sklep internetowy slodkiedodatki.pl, w tym jego struktura, projekt graficzny stanowią wyłączność właściciela. Kopiowanie elementów strony, zdjęć, tekstów, informacji zamieszczonych na stronie, w celu wykorzystania w całości, części, lub w formie zmodyfikowanej bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela Sklepu jest zabronione.

 

    2. DEFINICJE

 

 1. Administrator Danych Osobowych – P.P.H. APIMAR Marzanna Marcinkowska, ul. Południowa 21a, 24-105 Baranów, NIP: 7160012547, REGON: 430496413, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki.
 2. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 3. Formularz zamówienia– interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 4. Klient– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Konto– konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 7. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 8. Kupujący – zarówno konsument, jak i Klient
 9. Odbiór osobisty – forma odbioru Produktu, polegająca na odbiorze osobistym przesyłki przez Kupującego we wskazanym adresie odbioru: Żerdź 120, 24-103 Żyrzyn.
 10. Płatność– metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę
 11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 12. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 13. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 14. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem slodkiedodatki.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 15. Sprzedający - P.P.H. APIMAR Marzanna Marcinkowska, ul. Południowa 21a, 24-105 Baranów, NIP: 7160012547, REGON: 430496413, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki.
 16. Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 17. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, składane za pomocą Formularza Zamówienia, określające rodzaj i ilość produktów, sposób dostawy, formę płatności oraz dane Kupującego, i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedającym.

 

 • WARUNKI OGÓLNE

 

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Dostawy produktów odbywają się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Sprzedający zobowiązany jest i zobowiązuje się do dostarczenia Produktów wolnych od wad.
 4. Ceny podane w Sklepie wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Kupującego, składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 6. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich, lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Kupującego.
 7. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Kupującego na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami §IV Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 8. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne są:
 9. a) urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarki internetowej,
 10. b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 11. c) włączona funkcja obsługi plików cookies (ciasteczek),
 12. d) zainstalowany program FlashPlayer.
 13. Kupujący zobowiązany jest do:
 14. a) korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
 15. b) korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących i dla Sprzedającego
 16. c) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz z zasadami netykiety
 17. d) niedostarczania i niepropagowania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym treści obrażających osób trzecich, naruszających dobra osobiste, obrażające poglądy osób trzecich, zawierających hejt.

 

 1. ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres email i nr telefonu Kupującego.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w zakładce Kontakt.

 

 

 1. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ICH REALIZACJI

 

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. W celu złożenia zamówienia, należy co najmniej:
 3. a) wybrać Produkty będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny)
 4. b) zalogować się do Sklepu (opcjonalnie) lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji
 5. c) jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj dostawy (sposób dostarczenia Produktu), wybrać sposób Płatności za Zamówienie
 6. d) potwierdzić zamówienie klikając przycisk “Zamawiam i płacę” i w zależności od wybranej formy płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
 7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedającego Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Kupującym a Sprzedającym.
 8. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności:
 9. a) za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia opłaty przy odbiorze przesyłki,
 10. b) przelewem, płatnościami elektronicznymi (Przelewy24), lub kartą płatniczą Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie, zamówienie zostanie anulowane,
 11. c) przy odbiorze osobistym przesyłki w siedzibie firmy Sprzedającego (adres odbioru osobistego przesyłek: Żerdź 120, 24-103 Żyrzyn) gotówką, lub kartą płatniczą, w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 12. Realizacja zamówienia Kupującego płatnego za pobraniem następuje maksymalnie w przeciągu 24h od momentu złożenia zamówienia, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, chyba że Kupujący nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
 13. Zakupiony Produkt będący przedmiotem Zamówienia złożonego przez Kupującego jest wysyłany przez Sprzedającego wybranym przez Kupującego sposobem dostawy wraz z odpowiednim dokumentem handlowym do miejsca dostawy wskazanego przez Kupującego w Formularzu Zamówienia, chyba że Kupujący zaznaczył opcję Odbioru osobistego przesyłki, wtedy gotowe zamówienie czeka na Odbiór przez Kupującego we wskazanym adresie przez Sprzedającego (Żerdź 120, 24-103 Żyrzyn).
 14. Chcąc otrzymać fakturę VAT na firmę należy podczas składania zamówienia zaznaczyć wybór "Firma" w polu "Dane adresowe" oraz podać wszystkie poprawne dane wraz z numerem NIP. Umieszczenie danych do faktury w polu "UWAGI" skutkować może nieotrzymaniem faktury. Pole "Uwagi" służy wyłącznie do umieszczania informacji dotyczących zamówionych produktów oraz wysyłki.
 15. Dostawa Produktów do Kupującego jest odpłatna. Koszty dostawy wskazane są Kupującemu w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia. Odbiór osobisty Zamówienia przez Kupującego jest bezpłatny.
 16. Dostawa Produktu, będącego przedmiotem Zamówienia realizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia mailowo na adres shop@slodkiedodatki.pl
 4. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedający niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.
 7. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedającego podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 12. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 13. a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 14. b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 15. c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia,
 16. d) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 17. e) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 18. f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 19. g) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 20. h) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism.
 21. W przypadku odstąpienia od Umowy, koszty zwrotu Produktów ponosi Konsument.

 

 • BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedający.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Zakres zbieranych danych osobowych to: Imię, Nazwisko, adres, numer telefonu oraz e-mail Kupującego.
 4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 5. a) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.,
 6. b) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 7. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży, co skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 9. Zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.

 

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Kupującego z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będzie powiadomiony drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). 
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce Regulamin na stronie Sklepu. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej, Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przy składaniu Zamówienia.
 5. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR.
 6. W kwestiach spornych, sprawy rozstrzygane są przez właściwy sąd.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium